Gdańska Galeria Miejska – GGM1

Miejsce: Kategoria: , , , ,
Tagi: , , ,

Ul. Piwna 27/29 Gdańsk
Godziny: 16-21 (Czas trwania gry: ok. 40 minut)
Wstęp: 0 zł
www.ggm.gda.pl

Gdańska Galeria Miejska zaprasza na Europejską Noc Muzeów do swoich trzech oddziałów. Przygotowaliśmy dla Was dwie aktywności: grę „Poszukiwania w GGM” i wydarzenie „Żywa Biblioteka”.
Więcej informacji o wystawach znajdziecie na naszej stronie internetowej, a o wydarzeniach towarzyszących Nocy Muzeów poniżej.
Noc Odkrywców
Czas trwania gry: ok. 40 minut
Miejsce: GGM1 przy ul. Piwna 27/29, GGM2 przy ul. Powroźnicza 13/15, 4G prz ul. Szeroka 34/35, 36, 37
Za ścianą, na suficie, w zakamarku, skrytce czy może w kącie? W każdym oddziale Gdańskiej Galerii Miejskiej został ukryty w schowku jeden z sekretów. W trzech kryjówkach zajmują miejsce przedmioty, albo tajne znaki, a każdy dotyczy wystawy, w której się znajduje! Szukanie ułatwi specjalnie zaprojektowana mapa.
Mapka podpowie jak trafić do każdej galerii, wytłumaczy co przedstawia wystawa i gdzie znaleźć wskazówki do kryjówek.
Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy, mapki w języku polskim, ukraińskim i angielskim będą do odbioru w Gdańskiej Galerii Guntera Grassa w Europejską Noc Muzeów, w godzinach 16.00-21.00.
Każde dziecko, któremu uda się znaleźć i opisać ukryte sekrety, zapraszamy do 4G po odbiór nieodłącznego elementu tajnego agenta!
ŻYWA BIBLIOTEKA
Data: 14 czerwca, godz. 16.00-21.00
Miejsce: 4G przy ul. Szeroka 34/35, 36, 37
Żywa Biblioteka ma odzwierciedlać różnorodność społeczności, w której jest organizowana. To właśnie dzięki otwarciu na tematy ważne i czasem trudne dla danego miejsca, Żywa Biblioteka może skutecznie zastępować stereotypy wiedzą, doświadczeniem i empatią w stosunku do osób wykluczanych. Najważniejszymi wartościami Żywej Biblioteki jest otwartość, różnorodność i poszanowanie praw człowieka, które stanowią podstawę metody.
Żywa Biblioteka jest miejscem, w którym szczególną rolę pełnią grupy i osoby spotykające się ze stereotypami, uprzedzeniami, dyskryminacją i wykluczeniem. Pełnią one rolę Żywych Książek. Żywa Biblioteka nie koncentruje się na jednym temacie czy jednej mniejszości, ale dotyka problemu dyskryminacji w możliwie najszerszym kontekście. Dlatego Żywe Książki pochodzą z bardzo różnorodnych środowisk, mają zróżnicowany status społeczny, wyznanie, zawód, odcień koloru skóry, orientację seksualną, status materialny, wykształcenie, sprawność, wiek, poglądy, wygląd. Łączy ich wspólny cel: promowanie praw człowieka i akceptacji różnorodności poprzez wymianę doświadczeń.
Żywe Książki odwołują się do własnych doświadczeń i chcą poznać doświadczenie innych osób, aby zastępować wiedzą, myślenie stereotypowe. Ale Żywa Biblioteka nie jest miejscem autopromocji, czy opowiadania historii. Żywa Biblioteka jest przestrzenią, gdzie poprzez zadawanie pytań i szczerą rozmowę, każda osoba ma szansę poznać różne perspektywy, a w konsekwencji zbudować kontakt społeczny, zaufanie i akceptację.
Żywa Biblioteka organizowana jest we współpracy z Fundacją Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej oraz Stowarzyszeniem na rzecz Osób LGBT Tolerado w ramach Trójmiejskich Dni Równości.
www.zywabibliotekapolska.pl, https://www.facebook.com/ZywaBibliotekaLivingLibraryGdansk,