Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie

Miejsce: Kategoria: , ,
Tagi: , , , , ,

 

gdzie: ul. Strajku Dokerów 5, Gdańsk – Nowy Port
godziny: 12:00 – 23:00
wstęp: bezpłatny
www.laznia.pl

AKCEPTUJEMY BILET BEZ KOLEJKI! sprawdź jak wygrać bilet! (klik)

Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 

🇬🇧 below
🇺🇦 нижче

Wystawa: Na(dzieja)tura umiera ostatnia? Pamela Leończyk

Dla artystki, punktem wyjścia do rozważań na temat relacji człowiek – natura jest zjawisko śnięcia ryb, czyli stanu fizjologicznego, w którym ryba jeszcze żyje, ale nie może powrócić do aktywnego życia biologicznego. W swojej wystawie konstruuje fantastyczny świat, w którym ryby podniesione są do rangi stworzeń, które powinny być godnie opłakane i pożegnane. Stworzone uniwersum zaprasza do zagłębienia się w refleksji, do odbycia i odczucia emocjonalnego ceremonii pożegnania istot z Odry, które „głosu nie mają”. Artystka zadaje następujące pytania: Kto tu tak naprawdę jest śnięty – ryby? Czy może ludzkość – zatopiona w marazmie i niemocy wykonania realnej zmiany wobec rosnącego kryzysu klimatycznego? Wystawa łączy ze sobą porządki na styku sztuk wizualnych i teatru, zestawiając miękką, romantyczną wizję natury z aktywizmem ekologicznym, a doświadczenie artystyczne i emocjonalne –z kontekstami informacyjnymi, intelektualnymi, dokumentalnymi. Prace oddziałujące na różne zmysły składają się na swoistą scenografię, częściowo stworzoną z up-cyclingu – materiałów powiązanych z rzeką, rybami, elementami rytuału pogrzebowego.

Warsztaty edukacyjno-artystyczne:

– godz. 17.00 | grupa wiekowa: 6-8 lat

– godz. 19.00 | grupa wiekowa: 9-12 lat

(sala wystawiennicza, sala nr 24, wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

zapisy: Dominika Jastrzębska | d.jastrzebska@laznia.pl)

W ramach Nocy Muzeów 2024 w CSW ŁAŹNIA 2 w Nowym Porcie odbędą się dwie tury warsztatach artystycznych inspirowanych twórczością Pameli Leończyk. Podczas zajęć dzieci będą miały za zadanie wykonać kolorowe lampiony nawiązujące tematyką do wodnego świata – żyjących w odmętach toni ryb, glonów, skorupiaków i innych napotkanych w wodzie istot. Materiały warsztatowe przygotuje organizator. Wykonane przez siebie prace uczestnicy i uczestniczki zabiorą ze sobą do domu. Warsztaty edukacyjne w CSW ŁAŹNIA są okazją do poznania instytucji kultury, jak i rozwijania umiejętności manualnych i kreatywności warsztatowiczów. Zajęcia dostosowane są do wieku i potrzeb grupy.

🇬🇧

ŁAŹNIA 2 Centre for Contemporary Art
12 am-11 pm
Pamela Leończyk [Hope_Nature dies last] exhibition For the artist the starting point for reflection about human-nature relations is the phenomenon of fish languishing. This describes the situation where fish are still alive but unable to return to active biological life. In her exhibition, Pamela Leończyk creates a fantastic world where fish are honored as creatures deserving funeral rites. The universe she has constructed invites us to reflect on the ceremony of bidding farewell to the creatures of the Oder River who ‘have no voice.’ She poses questions such as: Who is really languished here – the fish? Or mankind – sunk in marasmus and unable to effect real change in the face of a growing climate crisis? The artist creates a space for quiet and meditative reflection, by combining the visual arts and theater. The exhibition juxtaposes a soft and romantic vision of nature, with ecological activism and offers a unique blend of artistic and emotional experience with informational, intellectual, and documentary contexts. Exhibited works stimulate different senses and comprise a unique scenography, partly created from up-cycling – materials associated with the river, fish, and elements of funerary rites.
Educational and artistic workshops:
– 5 p.m. | age group: 6-8 years old
– 7 p.m | age group: 9-12 years old (exhibition hall, room no. 24, free admission, limited number of places enrollment: Dominika Jastrzębska | d.jastrzebska@laznia.pl)
As part of the Night of Museums 2024, two rounds of art workshops inspired by the work of Pamela Leończyk will be held at the CCA ŁAŹNIA 2 in New Port. During the classes, children will be tasked with making colorful lanterns referring to the aquatic world – fish, algae, crustaceans and other creatures encountered in the water, living in the depths. Workshop materials will be prepared by the organizer. The works made by them can be taken home by the participants. Educational workshops at the CCA ŁAŹNIA are an opportunity to learn about cultural institutions, as well as to develop manual skills and creativity by workshop participants. The classes are adapted to the age and needs of the group.