Muzeum Emigracji w Gdyni

gdzie: ul. Polska 1, Gdynia
godziny: 19.00–00.00
wstęp: bezpłatny

www.polska1.pl
🇬🇧 below
🇺🇦нижче

„Centrum Obsługi Snów – Europejska Noc Muzeów w Muzeum Emigracji w Gdyni

Tegoroczna Noc Muzeów upłynie w Muzeum Emigracji pod znakiem marzeń i …snów! 18 maja 2024 r. specjalnie zaaranżowane, zachęcające do „odpłynięcia” przestrzenie muzealnych korytarzy wypełnią oniryczne dźwięki, wizualizacje i multimedialne projekcje – dzięki nim zanurzymy się w świat sennych marzeń. Waszych marzeń!

Z okazji kolejnej edycji Nocy Muzeów przygotowaliśmy dla was niezwykłą atrakcję – dzięki interaktywnej instalacji wizualnej i autorskiemu muzycznemu live-act będziecie mieli szansę zobaczyć swoje sny w całkiem nowej, artystycznej odsłonie.

18 maja 2024 r. po godzinie 19.00 przyjdźcie do Muzeum Emigracji przy ulicy Polskiej 1, w specjalnie przygotowanym Centrum Obsługi Snów wypełnijcie kartę snów i… uzbrójcie się w odrobinę cierpliwości. Dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom programistycznym wykorzystującym sztuczną inteligencję wybrane sny zyskają nową formę – na podstawie dostarczonej przez Was treści stworzymy senną animację, której towarzyszyć będą dźwięki komponowanej na żywo ambientowej i minimalistycznej muzyki.

Oprócz Centrum Obsługi Snów tradycyjnie czeka na Was wystawa stała – tym razem ze specjalnym wątkiem związanym z marzeniami sennymi. W czasie Nocy Muzeów dowiecie się, jak o snach pisali najwybitniejsi przedstawiciele Wielkiej Emigracji. Wspólnie prześledzimy też zmiany, jakim na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ulegały nasze przyzwyczajenia związane ze snem.

Najmłodszych zwiedzających zapraszamy do specjalnie przygotowanej strefy warsztatowej.

🇬🇧

Night of Dreams… European Museum Night at the Emigration Museum in Gdynia This year’s Museum Night will be marked by dreams and… dreams at the Emigration Museum! On May 18, 2024, specially arranged spaces inviting you to „drift away” through the museum corridors will be filled with dreamy sounds, visualizations, and multimedia projections – thanks to them, we will immerse ourselves in the world of dreamy dreams. Your dreams! For the occasion of another edition of Museum Night, we have prepared an extraordinary attraction for you – thanks to an interactive visual installation and an original live music act, you will have the chance to see your dreams in a completely new, artistic rendition. On May 18, 2024, after 7:00 PM, come to the Emigration Museum at 1 Polska Street, in the specially prepared Dream Service Center, fill out a dream card, and… arm yourselves with a little patience. Thanks to the latest programming solutions using artificial intelligence, selected dreams will take on a new form – based on the content provided by you, we will create a dreamy animation within a few minutes, accompanied by sounds of live-composed ambient and minimalist music. In addition to the Dream Service Center, the permanent exhibition awaits you – this time with a special „dreamy” theme. During Museum Night, you will learn how the most outstanding representatives of the Great Emigration wrote about dreams. Together, we will also trace the changes in our sleep-related habits over the past decades. The youngest visitors are invited to a specially prepared workshop area and to the children’s path at the permanent exhibition. We invite you to the Emigration Museum in Gdynia for the European Museum Night on May 18, 2024, from 7:00 PM to 12:00 AM. Admission is free.

🇺🇦
Ніч мрій, ніч сновидінь… Європейська ніч музеїв у Музеї Еміграції у Гдині Цьогорічна Ніч музеїв пройде у Музеї Еміграції під знаком мрій та …сновидінь! 18 травня 2024 року спеціально оформлені, що спонукають до „відпливання” простори музейних коридорів заповнять оніричні звуки, візуалізації та мультимедійні проекції – завдяки ним ми зануримося у світ сновидінь. Ваших мрій! З нагоди ще одного видання Ночі музеїв ми підготували для вас надзвичайну атракцію – завдяки інтерактивній візуальній інсталяції та авторському музичному виступу ви матимете змогу побачити свої мрії у зовсім новому, художньому вигляді. 18 травня 2024 року після 19:00 приходьте до Музею Еміграції на вулиці Польській, в спеціально підготовленому Центрі Обслуговування Снов заповніть картку мрій і …збройтеся в невелике терпіння. Завдяки найсучаснішим програмним рішенням, що використовують штучний інтелект, обрані сни приймуть нову форму – на основі наданого вами контенту ми створимо сновидну анімацію протягом кількох хвилин, до якої супроводжуватимуть звуки живо скомпонованої амбієнтної та мінімалістичної музики. Окрім Центру Обслуговування Снов, на вас чекає постійна виставка – на цей раз з особливою „сновидінню” тематикою. Протягом Ночі музеїв ви дізнаєтеся, як про сни писали найвидатніші представники Великої Еміграції. Разом ми також відстежимо зміни, яким зазнали наші звичаї, пов’язані зі сном, протягом останніх десятиліть. Наймолодших відвідувачів запрошуємо до спеціально підготовленої робочої зони та на дитячий шлях на постійній виставці. Запрошуємо вас на Європейську ніч музеїв до Музею Еміграції у Гдині вже 18 травня 2024 року з 19:00 до 00:00. Вхід на захід безкоштовний.