Kontakt

akcję koordynuje:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. +48 58 301 2016

mail: karina.rojek@ikm.gda.pl

www.facebook.com/NocMuzeow3city

www.instagram.com/nocmuzeow