Kontakt

akcję koordynuje:

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Targ Rakowy 11
80-806 Gdańsk

mail: karina.rojek@ikm.gda.pl

www.facebook.com/NocMuzeow3city

www.instagram.com/nocmuzeow