Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1 na Dolnym Mieście

Miejsce: Kategoria: ,
Tagi: , ,

 

gdzie: ul. Jaskółcza 1, Gdańsk-Dolne Miasto.
godziny: 12-01
wstęp: 1 zł
laznia.pl

AKCEPTUJEMY BILET BEZ KOLEJKI! sprawdź jak wygrać bilet! (klik)
Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 

🇬🇧 below

Wystawa: Wystawa: Myślą, że się mną bawią, a ja latam bez trzymanki. Klaudia Prabucka.   *Na wystawę można wejść z pupilem.

Wystawa laureatki nagrody CSW ŁAŹNIA w konkursie Najlepsze Dyplomy ASP 2023. Klaudia Prabucka w swych pracach odnosi się do osobistych historii rodzinnych i problemów młodego pokolenia, żałoba, rozterki, dylematy, niestabilność finansowa. Przedstawia je z charakterystycznym dla siebie pure-nonsensownym poczuciem humoru, bawiąc się językiem i posługując beztroską estetyką. Artystka doskonale posługuje się różnymi mediami i technikami. Umiejętnie łączy je w ramach jednego projektu. Na wystawie zostaną zaprezentowane obrazy olejne, formy filmowe, prace rzeźbiarskie i instalacje przestrzenne. Wystawa zostanie wzbogacona o instalacje site-specific stworzoną specjalnie dla przestrzeni LKW Gallery (ciężarówki znajdującej się w przestrzeni publicznej przy ul. Szopy).

19:00-23:00 oprowadzania po wystawie z Hanną Shumską w języku ukraińskim i angielskim.

21:00 oprowadzanie performatywne i karaoke z artystką Klaudią Prabucką

100 książek za 1zł! Wyprzedaż publikacji CSW ŁAŹNIA:

Czym jest Gilbert&George?, Guy Ben-Ary. Sztuka bio-robotyczna i jej konteksty kulturowe, Łaźnia. Architektura, sztuka i historia oraz inne tytuły!

🇬🇧

ŁAŹNIA 1 Centre for Contemporary Art 12 am-1 am
Exhibition: They think they’re playing with me but I’m flying without holding. Klaudia Prabucka.   *You can enter the exhibition with your pet.

Exhibition of the winner prize of the CCA ŁAŹNIA in the competition Best Diplomas of the Academy of Fine Arts 2023. Klaudia Prabucka in her works refers to personal family stories and problems of the young generation,mourning, dilemmas and financial instability. She depicts them with her characteristic pure-nonsensical sense of humor, playing with language and using carefree aesthetics.The artist perfectly uses various media and techniques. She skillfully combines them within a single project. The exhibition will feature oil paintings, film forms, sculptural works and spatial installations. The exhibition will be enriched with a site-specific installation created especially for the LKW Gallery space (a truck located in a public space on Szopy Street). 7pm – 11pm guided tours of the exhibition with Hanna Shumska in Ukrainian and English. 9pm – performative tour and karaoke with artist Klaudia Prabucka 100 books for 1 pln! Sale of CCA ŁAŹNIA publications: What is Gilbert&George?, Guy Ben-Ary. Bio-robotic art and its cultural contexts, Laznia. Architecture, Art and History and other titles!