Europejskie Centrum Solidarności

Miejsce: Kategoria: , , ,
Tagi: ,
gdzie: pl. Solidarności 1, Gdańsk
godziny: 19:00-01.00
parking podziemny: bez opłat, wjazd od ul. Nowomiejskiej
wstęp: bilet na wystawę stałą: 1 zł, bilet na wystawę STOCZNIA: 1 zł
ecs.gda.pl
Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 

🇺🇦 нижче
🇬🇧 below

Animacje na wystawie stałej, spacer po wystawie Stocznia z dawnym stoczniowym socjologiem w roli przewodnika, warsztaty dla rodzin z dziećmi i miłośników rękodzieła, silent disco, DJ i chillout music, projekcje filmowe i bookcrossing – to tylko niektóre atrakcje w Noc Muzeów 2024 w Europejskim Centrum Solidarności. Hasło wywoławcze wieczoru brzmi CORTEN NIGHT (corten nocą). W tym roku świętujemy jubileusz 10 lat obecności ECS przy placu Solidarności 1. Nieprzypadkowo corten – rdzawa blacha, która pokrywa budynek – jest bohaterem tej nocy. Sprawicie nam prawdziwą radość, gdy zadbacie o akcenty modowe inspirowane bryłą budynku ECS lub jego kolorem.

„19.00–1.00
Zwiedzanie wystawy stałej i wystawy Stocznia
/ bilet na każdą z wystaw: 1 zł
/ kasy biletowe czynne do północy
W ECS prezentujemy najnowszą historię Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, uniwersalną opowieść o spełnionym marzeniu wolności. Dzięki mnóstwu zdjęć, filmów, materiałów interaktywnych oraz rekwizytów, zwiedzający doświadczają atmosfery przeszłości.
Tej nocy na wstawie stałej będą czekać na zwiedzających atrakcje, bo do akcji wkroczą wolontariuszki i wolontariusze ECS z projektem Wystawa mówiona (20.00–23.00). Poznacie ich po niebieskich koszulkach, a znajdziecie przy niektórych eksponatach, gdzie będą dzielić się autorskimi opowieściami.
Na wystawie Stocznia gradka – spacer z przewodnikiem, w rolę którego wcieli się dawny socjolog stoczniowy (szukaj w programie, 19.30).
Uwaga! Czas oczekiwania w kolejce do kasy biletowej umilimy Wam filmem o powstawaniu budynku ECS, koniecznie obejrzyjcie!

Corten foto | instapoint
/ ogród zimowy, drewniana wyspa obok Wydziału Zabaw (parter)
Zrób sobie zdjęcie, umieść na swoim profilu, dodaj hasztag #ECS.
Sesję fotograficzną będzie umilał DJ i chillout music.

Cortenowa tablica
/ ogród zimowy, obok miejsca warsztatowego (parter)
Zapraszamy do akcji-animacji. Dokończ zdanie:
Jestem w ECS, bo…
Jak widzę ECS, to…
ECS kojarzy mi się z…
Z kartek z odpowiedziami powstanie cortenowa tablica.

Bookcrossing
/ ogród zimowy przy windach (parter)
Dla pasjonatów historii i czytelnictwa dostępne będą książki, które czekają na nowego właściciela. Wybieraj do woli i daj im nowe życie!

19.00–21.00
Cortendziełko | warsztaty dla rodzin z dziećmi i miłośników rękodzieła
/ ogród zimowy (parter)
To miejsce pomyślane jako atrakcja dla rodzin z dziećmi i wszystkich miłośników rękodzieła, niezależnie od wieku. Podczas warsztatów będziemy przygotowywać nakrycia głowy, maski, broszki, breloczki i inne precjoza inspirowane bryłą i kolorem budynku ECS.
Na zakończenie, czyli o godz. 21.00 – cortenportret, wspólne zdjęcie z modowymi akcesoriami w stylu ECS.

19.30
O Stoczni Gdańskiej okiem socjologa | spacer subiektywny po wystawie Stocznia
/ wystawa Stocznia (parter)
Takiego spaceru jeszcze u nas nie było! Specjalnie z okazji Nocy Muzeów w rolę przewodnika po wystawie Stocznia | Człowiek, Przemysł. Miasto wcieli się Zbigniew Szczypiński – dawny stoczniowy socjolog, szef Biura ds. Osobowych i Analiz Społecznych Stoczni Gdańskiej, który w zakładzie przepracował 18 lat, a dziś jest prezesem zarządu Stowarzyszenia Strażników Pamięci Stoczni Gdańskiej.

począwszy od 19.30, zawsze 30 minut po pełnej godzinie
Stocznia Movie | projekcja filmu dokumentalnego
/ audytorium (parter)
Zapraszamy na dokument zmontowany z archiwalnych kadrów stoczniowych, przechowanych od 1945 roku w archiwum Stoczni Gdańskiej. Film ukazuje historię Stoczni Gdańskiej, począwszy od powojennej kondycji zakładu na tle zniszczonego Gdańska, poprzez okres pełnej prosperity Stoczni Gdańskiej w latach 70., kiedy to zakład stał się chlubą narodowej gospodarki i jednym z największych producentów statków na świecie, aż po historyczny strajk w sierpniu 1980 roku.
realizacja | Anna Maria Mydlarska, Andrzej Trzeciak i Piotr Tomaszkiewicz
muzyka | Irek Wojtczak
czas trwania | 30 minut
godziny emisji | 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30

20.00–22.00
Corten party | silent disco
/ biblioteka (1 piętro)
Wpadnij na imprezę taneczną, okazja niepowtarzalna, bo corten party zaplanowaliśmy w scenografii pięknej biblioteki. Na każdą uczestniczkę i każdego uczestnika będą czekać słuchawki bezprzewodowe. Z trzech ścieżek dźwiękowych samodzielnie wybierzesz jedną, na którą będziesz miał ochotę.”

🇬🇧

7:00 p.m. – 1:00 a.m. Visiting the permanent exhibition and the Shipyard exhibition / ticket for each exhibition: PLN 1 / ticket offices open until midnight

At the ECS we bring you the recent history of Poland and Central and Eastern Europe, a universal tale of the dream of freedom come true. Visitors can immerse themselves in the atmosphere of the past via a multimedia presentation including photos, videos, interactive materials, and props. That night, attractions will await visitors to the permanent exhibition, as ECS volunteers will be swinging into action with the Spoken Exhibition project (8:00 p.m. – 11:00 p.m.).
You’ll recognise them by their blue T-shirts, and you’ll find them at some of the exhibits, where they’ll share their stories.

At the exhibition Gdańsk Shipyard – a guided walk with a former shipyard sociologist (see our program for details, starting at 7:30 p.m.). Note! We’ll entertain you while you wait for your ticket at the ticket office with a film about the construction of the ECS building. Be sure not to miss it!

Corten Photo | instapoint / Winter Garden, Wooden Island next to the Fun Department (ground floor) Take a picture of yourself, post it to your timeline, add the #ECS hashtag. The photo shoot will be accompanied by a DJ and chillout music.

Corten Board / Winter Garden, next to the workshop area (ground floor) We invite you to take part in the following activity. Complete the sentence: I’m at ECS because… When I see ECS,… I associate ECS with… A Corten Board will be created from the pieces of paper with your answers.

Bookcrossing / Winter Garden by the elevators (ground floor) For history and reading enthusiasts, there will be books awaiting new owners. Choose at will and give them new life! 7:00 p.m. – 9:00 p.m.

Cortendziełko [ Corten handicraft ] | workshops for families with children and handicraft enthusiasts / Winter Garden (ground floor) It is a place conceived as an attraction for families with children and all handicraft enthusiasts, regardless of age. During the workshop, we will make headdresses, masks, brooches, pendants and other precious items inspired by the shape and colour of the ECS building.

At the end, that is, at 9:00 p.m. – CortenPortrait, a group photo with fashion accessories in the ECS style.

7:30 p.m. About the Gdańsk Shipyard through the eyes of a sociologist | a subjective walk through the Shipyard exhibition personal lens view / Shipyard exhibition (ground floor) We haven’t had a walk like this before! On the occasion of the Night of Museums, Zbigniew Szczypiński, a former shipyard sociologist, who served as head of the Personnel and Social Analysis Office at the Gdańsk Shipyard for 18 years, will be your guide to the exhibition Shipyard | Man. Industry. City Today, he is the chairman of the Board of the Gdańsk Shipyard Memorial Guardians Association.

starting from 7:30 p.m., always 30 minutes past the full hour Shipyard Movie | documentary film screening / auditorium (ground floor) Join us for a documentary featuring archival footage of the shipyard stored since 1945 in the archives of the Gdańsk Shipyard. The film depicts the history of the Gdańsk Shipyard, from the post-war condition of the plant against the backdrop of a devastatedGdańsk, through the period of full prosperity of the Gdańsk Shipyard in the 1970s, when the plant became the pride of the national economy and one of the largest shipbuilders in the world, to the historic strike in August 1980. Film production | Anna Maria Mydlarska, Andrzej Trzeciak and Piotr Tomaszkiewicz music | Irek Wojtczak duration | 30 minutes screening times | 7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m., 11:30 p.m., 0:30 a.m. 8:00 – 10:00 p.m.

Corten Party | Silent Disco / library (1st floor) Drop by for a unique dance party experience! We’ve planned a Corten Party in the scenic beauty of the library. Each participant will be provided with wireless headphones. Choose your favourite soundtrack.

🇺🇦

18/05/2024, 19.00–1.00 Анімація на постійній експозиції, прогулянка виставкою «Верф» з колишнім соціологом верфі в якості гіда, майстер-класи для сімей з дітьми та любителів рукоділля, silent disco, ді-джей і музика chillout, кінопокази та книгообмін – це лише деякі заходи в рамках Ночі музеїв у Європейському центрі Солідарності. Головна фраза вечора: Кортенова ніч (Corten night). Ви справді втішите нас, якщо створите модні акценти, інспіровані будівлею ECS чи його кольором. Не випадково героїнею цієї ночі є кортенова сталь – металевий лист кольору іржі, яким вкрита будівля. Цього року ми святкуємо десяту річницю переїзду ECS на Площу Солідарності 1. Цієї ночі квитки на постійну експозицію та виставку «Верф» за суперакційною ціною коштуватимуть 1 зл. Вхід на решту заходів безкоштовний. Проведіть ніч музеїв у ECS! 19.00–1.00 Відвідування постійної експозиції та експозиції «Верф» / квиток на кожну виставку: 1 зл. / каси працюють до опівночі У ECS ми представляємо новітню історію Польщі та Центрально-Східної Європи, універсальну історію про здійснені мрії про свободу. Завдяки безлічі фото, відео, інтерактивних матеріалів і реквізиту відвідувачі відчують атмосферу минулого. Цієї ночі на постійній експозиції відвідувачі побачать заходи, адже до них долучаться волонтерки і волонтери ECS з проєктом «Розмовна виставка» (20:00–23:00). Ви впізнаєте їх за синіми футболками та знайдете біля деяких експонатів, де вони поділяться авторськими історіями. На виставці «Верф Градка» відбудеться прогулянка з гідом, колишнім соціологом верфі (дивіться у програмі, 19.30). Увага! Ми зробимо ваш час очікування у черзі до кас приємнішим з фільмом про будівництво будівлі ECS, обов’язково подивіться! Кортен-фото | instapoint / зимовий сад, дерев’яний острів біля Відділу ігор (перший поверх) Зробіть собі фото, опублікуйте його у своєму профілі, додайте хештег #ECS. Фотосесія супроводжуватиметься ді-джеєм і музикою chillout. Кортенова дошка / зимовий сад, поруч з приміщенням цеху (перший поверх) Ласкаво просимо до анімації. Закінчіть речення: Я в ECS, тому що… Коли я бачу ECS, то… ECS у мене асоціюється з… З карток з відповідями буде створена кортенова дошка. Книгообмін / зимовий сад біля ліфтів (перший поверх) Для любителів історії та читання будуть доступні книги, які чекають на нового власника. Вибирайте за бажанням і дайте їм нове життя! 19.00–21.00 Кортен-витвори| майстер-класи для сімей із дітьми та любителів рукоділля / зимовий сад (перший поверх) Це місце створено як захід для сімей з дітьми та всіх любителів рукоділля, незалежно від віку. Під час майстер-класів ми виготовимо головні убори, маски, брошки, брелки та інші прикраси, натхненні формою та кольором будівлі ECS. В кінці, тобто в 21.00 – кортенпортрет, групове фото з модними аксесуарами в стилі ECS. 19.30 Про Гданську верф з точки зору соціолога | суб’єктивна прогулянка виставкою «Верф» / виставка «Верф» (перший поверх) Такої прогулянки у нас ще не було! Спеціально з нагоди Ночі музеїв він стане екскурсоводом по виставці «Верф» | Людина, промисловість. Місто втілить Збігнєв Щипінський – колишній соціолог верфі, керівник Управління з питань персоналу та соціального аналізу Гданської верфі, який пропрацював у закладі 18 років, а сьогодні є головою правління Асоціації охоронців пам’яті Ґданської верфі. починаючи з 19:30, кожного разу через 30 хвилин після повної години Фільм «Верф» | показ документального фільму / аудиторія (перший поверх) Запрошуємо вас переглянути документальний фільм, змонтований з архівних кадрів верфі, які з 1945 року зберігаються в архівах Ґданської верфі. Фільм ознайомить вас з історією Гданської верфі, починаючи від післявоєнного стану заводу на тлі зруйнованого Гданська, до періоду повного розквіту Гданської верфі у 70-х роках, коли завод став гордістю національної економіки та одним з найбільших виробників суден у світі, аж до історичного страйку в серпні 1980 року. продюсер | Анна Марія Мидлярська, Анджей Тшецяк і Пьотр Томашкевич

Fot. Renata Dąbrowska
renatadabrowska.com

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

 

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS