Europejskie Centrum Solidarności

Miejsce: Kategoria: , , ,
Tagi: ,
gdzie: pl. Solidarności 1, Gdańsk
godziny: 19:00-00.00
parking podziemny: bez opłat, wjazd od ul. Nowomiejskiej
wstęp: bilet na wystawę stałą: 1 zł, bilet na wystawę STOCZNIA: 1 zł
ecs.gda.pl
Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 

🇺🇦 нижче
🇬🇧 below

Obejrzeliście już wystawę STOCZNIA | CZŁOWIEK. PRZEMYSŁ. MIASTO? – wszystkim, którzy jeszcze jej nie zwiedzili, gorąco ją polecamy! Czeka również wystawa stała o zwycięskiej rewolucji Solidarności, w pasjonujący sposób opowiadająca o tym, jak bez rozlewu krwi Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej zerwały żelazną kurtynę. Dobrze można spędzić czas na tej wystawie również z dziećmi, bo te chętnie wchodzą do stoczniowej suwnicy oraz zaglądają do milicyjnego wozu i podziemnej drukarni. A wszystkie te miejsca to dobry pretekst do domowych rozmów o historii. Zapraszamy do ECS, bo tej nocy serwujemy wiele atrakcji.

Zwiedzanie wystawy STOCZNIA z przewodnikiem
/ 19.30, 20.30, 21.30
/ każdorazowo 25 osób
/ bilet za 1 zł (kasa) + bezpłatna wejściówka, odbiór od godz. 19.00 (przy windach)
Co łączy bucik, należący do dziewczynki uratowanej z transatlantyku „Lusitania” storpedowanego w trakcie I wojny światowej, z U-bootem, U-boota ze stocznią w Gdańsku, a stocznię z dwupłatowcem i bazą-przetwórnią rybacką, na której było nawet kino? – po wystawie STOCZNIA oprowadzą twórcy wystawy: Karolina Lejczak-Pastuszka, dr Magdalena Staręga, dr Konrad Knoch.

Nocny spacer dźwiękowy
/ 20.00–21.00 i 22.00–23.00
/ każdorazowo 20 osób
/ bezpłatna wejściówka, odbiór od godz. 19.00 (przy windach)
W roli przewodnika po ECS i terenach postoczniowych wystąpi Marcin Dymiter – gitarzysta, wokalista, producent muzyczny i edukator, jeden z pionierów nagrań terenowych w Polsce, tworzący noise-rock, minimalistyczną elektronikę i muzykę improwizowaną.

Gra rodzinna: Stoczniowa kooperacja
/ 19.00–21.00
/ wstęp wolny
Ile osób potrzeba, żeby powstał statek? Czy kobieta może być spawaczką? I co to jest ta kooperacja? Rozwiąż zadania i odszyfruj wskazówki, aby poznać stocznię. Dzieci w wieku 6–10 lat z rodzicami/opiekunami zapraszamy na edukacyjną grę rodzinną.

Spotkanie z kultowym fotografem stoczni Zenonem Mirotą
/ 19.00
/ wstęp wolny
Zapraszamy na spotkanie z Zenonem Mirotą, postacią kultową, dawnym etatowym fotografem zakładowym, który od ponad 60 lat fotografuje Stocznię Gdańską. Najpierw pokaz filmu dokumentalnego „Zenon Mirota. Portret stoczni” (reż. Anna Maria Mydlarska, Piotr Tomaszkiewicz, ECS), a po nim rozmowa z gościem specjalnym – Zenonem Mirotą.

Projekcja filmowa ze stocznią w roli głównej
/ 20.00
/ wstęp wolny
Zaprezentujemy dwa filmy dokumentalne – „Zenon Mirota. Portret stoczni” o dawnym etatowym fotografie zakładowym, który od ponad 60 lat fotografuje Stocznię Gdańską, i obraz o zakładzie. Obie produkcje powstały w ECS, reż. Anna Maria Mydlarska i Piotr Tomaszkiewicz.

Zabawa fotograficzna z photoshopem
Zostań stoczniowcem! – po wizycie w ECS będziesz mógł wrócić do domu ze swoim portretem stoczniowym w kasku i ubraniu roboczym.

🇺🇦
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЦЕНТР СОЛІДАРНОСТІ
/ квиток на постійну виставку: 1 злотий
/ квиток на виставку ВЕРФ: 1 злотий
Ви вже подивилися виставку ВЕРФ | ЛЮДИНА. ПРОМИСЛОВІСТЬ. МІСТО? – Дуже рекомендуємо виставку всім, хто її ще не відвідав! На вас також чекає постійна виставка про переможну революцію Солідарності, яка цікаво розповідає про те, як Польща та інші країни Центрально-Східної Європи без кровопролиття зірвали залізну завісу. На цій виставці також можна добре провести час з дітьми, адже вони залюбки піднімуться на кораблебудівний кран, зазирнуть у міліцейську машину та підпільну друкарню. А ще всі ці місця є гарним приводом для домашніх розмов про історію. Приходьте до ECS, адже цієї ночі у нас буде багато цікавих несподіванок. Відвідання виставки ВЕРФ з екскурсоводом / 19.30, 20.30, 21.30 / по 25 осіб у групі / квиток 1 злотий (в касі) + безкоштовне вхідне запрошення, яке можна отримати з 19.00 (біля ліфтів) Що спільного між туфелькою, яка належала дівчинці, врятованій з торпедованого під час Першої світової війни трансатлантичного лайнера «Лузітанія», і підводним човном, а підводного човна з верф’ю в Гданську, а верфі – з біпланом і рибопереробною базою, де був навіть кінотеатр? – Екскурсію виставкою ВЕРФ проведуть її творці: Кароліна Лейчак-Пастушка, д-р Магдалена Старенга, д-р Конрад Кнох. Нічна звукова прогулянка / 20.00-21.00 i 22.00-23.00 / 20 осіб кожного разу / безкоштовне вхідне запрошення, яке можна отримати з 19.00 (біля ліфтів) Марцін Димітер – гітарист, вокаліст, музичний продюсер і просвітитель, один з піонерів записів у пленері в Польщі, творець нойз-року, мінімалістичної електроніки та імпровізованої музики – виступить у ролі гіда по ECS та територіях колишньої верфі. Сімейна гра: Суднобудівна кооперація / 19.00–21.00 /вхід вільний Скільки людей потрібно, щоб побудувати корабель? Чи може жінка бути зварювальником? І що таке кооперація? Розв’язуйте завдання та розшифровуйте підказки, щоб дізнатися більше про верф. Запрошуємо дітей віком 6-10 років з батьками/опікунами пограти в освітню сімейну гру. Зустріч із культовим фотографом верфі Зеноном Міротою / 19.00 / вхід вільний Запрошуємо на зустріч із Зеноном Міротою, культовою постаттю, колишнім штатним фотографом верфі, який фотографує Гданську верф вже понад 60 років. Спочатку відбудеться показ документального фільму «Зенон Мірота. Портрет верфі» (реж. Анна Марія Мидлярська, Пьотр Томашкевич, ECS), а після нього відбудеться розмова зі спеціальним гостем Зеноном Міротою. Кінопоказ за участю верфі в головній ролі / 20.00 / вхід вільний Ми покажемо два документальні фільми – «Зенон Мірота. Портрет верфі» про колишнього штатного фотографа верфі, який фотографує Гданську верф вже понад 60 років, та картину про саму верф. Обидва фільми були створені в ECS, реж. Анна Марія Мидлярська та Пьотр Томашкевич. Фотографічні забави з фотошопом Станьте суднобудівником! – Після відвідин ECS Ви зможете піти додому зі своїм портретом суднобудівника в касці та робочому одязі.
🇬🇧

EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE
/ permanent exhibition ticket: PLN 1
/ ticket to the SHIPYARD exhibition: PLN 1
You have seen the exhibition THE SHIPYARD | PEOPLE. INDUSTRY. CITY yet? – We highly recommend it to all who have not. The permanent exhibition dedicated to the victorious Solidarity revolution is also waiting for you. It is an exciting account of how Poland and other Central and Eastern European countries tore down the Iron Curtain without bloodshed. You can also have a good time at this exhibition with your children, as they will be able to enter the shipyard crane and take a look at the police car and the underground printing press. All of that can be a great excuse to talk about history at home later! That night, visit the European Solidarity Centre, because we are serving up plenty of attractions. Guided tour of the SHIPYARD exhibition / 19.30, 20.30, 21.30 / 25 persons at a time / ticket for £1 (box office) + free entry pass, collection from 7.00 pm (at the lifts) What is the connection between the shoe that belonged to the girl rescued from the „Lusitania” transatlantic ship torpedoed in World War I and the U-boat, the U-boat and the shipyard in Gdansk, and the shipyard with the biplane and the fishing base, which even had a cinema? – the creators of the STOCZNIA will show you: Karolina Lejczak-Pastuszka, Magdalena Staręga, PhD and Konrad Knoch, PhD, will be giving a tour. Sound walk at night / 20.00-21.00 i 22.00-23.00 / 20 persons at a time / free entrance fee, collection from 7.00 pm (near the lifts) Marcin Dymiter – guitarist, vocalist, music producer and educator, one of the pioneers of field recordings in Poland, producer of noise-rock, minimalist electronica and improvised music – will assume the role of guide to the ECS and the post-shipyard areas. Family game: Shipyard co-op / 19.00-21.00 / admission free How many people does it take to make a ship? Can a woman be a welder? And what is the co-op? Solve the tasks and decipher the clues to learn about the shipyard. Children aged 6-10 with their parents/guardians are invited to play an educational family game. Meeting with cult shipyard photographer Zenon Mirota / 19.00 / admission free We would like to invite everyone to a meeting with Zenon Mirota, a cult figure, a former full-time shipyard in-house photographer who has been capturing the Gdańsk Shipyard for more than 60 years now. First, a screening of the documentary film 'Zenon Mirota. Portrait of a Shipyard” (dir. Anna Maria Mydlarska, Piotr Tomaszkiewicz, ECS), followed by a conversation with special guest Zenon Mirota. Film projection starring the shipyard / 20.00 / admission free We will present two documentaries – 'Zenon Mirota. Portrait of the Shipyard’ about the former full-time shipyard photographer who has been photographing the Gdańsk Shipyard for more than 60 years, and a film about the famous plant itself. Both productions were made at the ECS, directed by Anna Maria Mydlarska and Piotr Tomaszkiewicz. Photo-fun with photoshop Become a shipyard worker! – after your visit to the ECS you will be able to go home with your shipyard portrait in a helmet and work clothes.

Fot. Renata Dąbrowska
renatadabrowska.com

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS

 

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS