Instytut Pamięci Narodowej_oddział w Gdańsku

Miejsce: Kategoria: ,
Tagi: ,

gdzie: al. Grunwaldzka 216, Gdańsk
godziny: 17-22
wstęp: bezpłatny
gdansk.ipn.gov.pl

Materiały audiowizualne w zasobie Archiwum IPN w Gdańsku.
Zostaną zaprezentowane oryginalne, stare taśmy filmowe, kasety oraz sprzęt służący Służbie Bezpieczeństwa do inwigilacji obywateli. Goście będą mogli zobaczyć różne materiały dźwiękowe i filmowe.
Podczas Nocy Muzeów odbędzie się pokaz dwóch filmów ukazujących wizytę Fidela Castro w Gdańsku (1972 r.) oraz wizytę papieża Jana Pawła II na Westerplatte (1987 r.), ponadto zostanie udostępnione „Stanowisko nasłuchu” – dające możliwość odsłuchania zapisu rozmów stanowiska kierowania MO w Gdańsku połączone z prezentacją filmu operacyjnego zarejestrowanego w czasie zajść ulicznych.
Odwiedzający zostaną również zaproszeni do magazynów archiwalnych i kartoteki.
A najmłodszych zapraszamy na warsztaty plastyczne.

Szczegółowy program:

17.00 – 18.00, 20.45 – 22.00 Prezentacja projektu pt. „Materiały audiowizualne w zasobie Archiwum IPN w Gdańsku” przedstawiającego rodzaje posiadanych materiałów dźwiękowych oraz filmowych wraz z ich charakterystyką. Ponadto przedstawione zostaną oryginalne taśmy, kasety oraz sprzęt a także fragmenty filmów wytworzonych przez Służbę Bezpieczeństwa, ukazujące m.in. wizytę Fidela Castro w Gdańsku (1972 r.), wizytę papieża Jana Pawła II na Westerplatte (1987 r.) czy działania ZOMO na terenie Gdańska. Pracownicy omówią proces zabezpieczenia oryginalnych nośników, ich digitalizację oraz zasady przechowywania i udostępniania (czas trwania ok. 1 godz.)

18.15 – 19.00 Pokaz spotu popularyzującego „Archiwum Pełne Pamięci”, w którym przedstawiono materiały przekazywane do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przez minione 20 lat; pokazano na nim m.in. najstarsze dokumenty z 1853 r. wystawione przez władze carskie, dziennik służby w Legionach Polskich, pamiątki po obrońcy Poczty Polskiej, medale i odznaczenia wojenne, oraz fotografie i unikatowe archiwalia, będące świadectwami dramatycznej polskiej historii XX wieku. Widzowie będą mogli także zobaczyć profesjonalne metody zabezpieczania i przechowywania darów, jakimi posługują się archiwiści. Pokaz połączony z prezentacją wybranych dokumentów z zasobu IPN.

19.00 – 20.30 Prezentacja filmu dot. stanu wojennego w Gdańsku: „Czołgi jadą”

17.00 – 22.00 Spacer po magazynach archiwalnych Oddziałowego Archiwum IPN w Gdańsku w towarzystwie archiwistów, którzy opowiedzą o zasobie archiwalnym, przedstawią metody porządkowania dokumentacji, zasady ich konserwacji oraz proces cyfryzacji materiałów. Omówiona zostanie elektroniczna baza danych, możliwości korzystania z niej oraz wyszukiwania danych ( wejścia do magazynów co pół godziny, w 10 – 15 osobowych grupach)

Wydarzenia towarzyszące:
„Stanowisko nasłuchu” – możliwość odsłuchania zapisu rozmów stanowiska kierowania MO w Gdańsku połączona z prezentacją filmu operacyjnego zarejestrowanego w czasie zajść ulicznych
Prezentacja oryginalnego filmu instruktażowego dot. obsługi sprzętu audiowizualnego wykorzystywanego prze MO i SB
Prezentacja oryginalnych filmów z wizji lokalnych i przeszukań prowadzonych przez MO i SB
Warsztaty plastyczne: kolorowanki patriotyczne
Wykonywanie przypinek z emblematami patriotycznymi
Stoisko z publikacjami IPN
Zwiedzanie magazynów archiwalnych: co pół godziny od 17.00 do 22.00.

Zapraszamy również w wirtualną podróż w czasie pt. „Śladami Obrońców Wybrzeża. Wirtualna podróż w czasie do 1939 r.”, przygotowaną przez Centrum Wirtualnych Rekonstrukcji.
W tym bloku tematycznym zostaną pokazane filmy dokumentalne oraz obszerna strefa wirtualnej rzeczywistości. Przygotowaliśmy następujące atrakcje:
 Strefa VR:
– zwiedzanie z przewodnikiem wirtulanie odtworzonej baterii helskiej im. Heliodora Laskowskiego z całym wyposażeniem,
– zwiedzanie i obsługa największych polskich armat Boforsa 154,2 wz. 35,
– zwiedzanie terenu 21 bat. plot i w pełni zrekonstruowanych armat 75mm Shneider wz. 92/93,
– zwiedzanie terenu 32 bat. „duńskiej” 105mm,
– zwiedzanie  stanowisk bat. przeciwdesantowej armat 75mm Shneider wz. 97 na podstawach morskich,
– zwiedzanie schronów baterii z pokazem procesu rozładunku i załadunku amunicji,
– pokaz pojedynku z pancernikami, grupami trałowców i niszczycielami oraz wspierania obrońców Kępy Oksywskiej w ich samotnej walce,
– obsługa baterii z poziomu centrali artyleryjskiej i stanowiska dowodzenia OKO oczami kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego,
wirtualna strzelnica z użyciem i pokazem polskiej najsłynniejszej broni z 1939 r.
Pokazy filmów dokumentalnych:
– opowieść wnuczki kmdr. Zbigniewa Przybyszewskiego (dowódcy baterii cyplowej),
– opowieść adm. Józefa Unruga o Obronie Wybrzeża i swoich podkomendnych.
Wydarzenie towarzyszące:
– Prelekcje o historii obrony Wybrzeża w 1939 oraz metodologii pracy rekonstrukcyjnej