Kościół Świętej Trójcy

Miejsce: Kategoria: , ,
Tagi: , , ,

 

gdzie: ul. Św. Trójcy 4
godziny: 19.30-22.45
wstęp: bezpłatny
www.gdansk.franciszkanie.pl

Odkrywaj, zbieraj, wygrywaj! – U nas otrzymasz konkursową pieczątkę! 

🇬🇧below

Wielkie manierystyczne organy Mertena Friese z 1618 roku to największy ruchomy zabytek zrekonstruowany w Gdańsku po wojnie, a kościół Św. Trójcy to jeden z trzech niezniszczonych w czasie IIWŚ kościołów w Gdańsku.
W trakcie tej nocy będziemy mogli posłuchać krótkich prezentacji organowych w wykonaniu studentów i profesorów gdańskiej Akademii Muzycznej oraz franciszkańskich opowieści o historii kościoła, jego wystroju i dziedzictwie kulturowym z nim związanym.

19.00 – otwarcie kościoła
19.30 – prezentacja organowa (Vidas Pinkevicius i Ausra Motuzaite-Pinkeviciene – Litwa) i opowieść o historii franciszkańskiego kompleksu klasztornego Św. Trójcy
20.30 – prezentacja organowa (studenci i profesorowie Akademii Muzycznej w Gdańsku) i opowieść o organach franciszkańskiego kompleksu klasztornego Św. Trójcy
21.30 – prezentacja organowa (studenci i profesorowie Akademii Muzycznej w Gdańsku) i opowieść o zabytkach franciszkańskiego kompleksu klasztornego Św. Trójcy
22.30 – prezentacja organowa (Maciej Jachimowicz i Andrzej Szadejko) i opowieść o historii franciszkańskiego kompleksu klasztornego Św. Trójcy

🇬🇧
Merten Friese’s big manneristique organ from 1618 is the largest movable monument reconstructed in Gdańsk after the World War II, and the Holy Trinity church itself is one of three churches in Gdańsk that were not destroyed during World War II. During this night, we will be able to listen to short organ presentations performed by students and professors of the Gdańsk Academy of Music, as well as Franciscan stories about the history of the church, its interial monuments and the cultural heritage associated with it.

fot. Izabella Sitz