Muzeum II Wojny Światowej

gdzie: pl. Bartoszewskiego 1, Gdańsk
godziny: 19.00-01.00 (ostatnie wejście o g. 24.00)
wstęp: 1 zł

www.muzeum1939.pl

🇬🇧 below
🇺🇦нижче

NOC MUZEÓW 2024 SPĘDŹ Z MIIWŚ!

Zapraszamy na tegoroczną odsłonę Europejskiej Nocy Muzeów! 18 maja o godz. 19:00 otworzymy dla Państwa mury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz zaprosimy do odkrycia tajemnic Westerplatte, dzięki zaplanowanym działaniom na Półwyspie.

MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

W budynku M2WŚ na pl. Władysława Bartoszewskiego 1 przygotowaliśmy bezpłatne spacery z przewodnikiem po wystawie głównej (19:30, 20:30, 21:30, 22:30 – zbiórka przy sklepiku muzealnym), pokaz naszego najnowszego filmu dokumentalnego „Była sobie piosenka” (17:00).

 

Polecamy także angażującą grę dla rodzin z dziećmi, której zadania pomogą bliżej poznać ekspozycję M2WŚ. Na wystawie głównej pojawią się również etiudy, w wykonaniu młodzieżowej grupy teatralnej prowadzonej w M2WŚ.

 

Przed wejściem do gmachu muzeum będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia na tle drugowojennych zabytków – muzealnego Dodga WC 52, czy Jeepa Willysa oraz z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Bellum, w umundurowaniu i ze sprzętem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

 

Jedną z dodatkowych atrakcji będzie możliwość odwiedzenia pracowni konserwacji. Zwiedzający będą mieli możliwość zapoznania się z warsztatem pracy konserwatorów obejmującym zabytki wykonane z papieru, metalu i obiektów wielomateriałowych. Zostaną zaprezentowane wybrane etapy pracy przy określonych obiektach pochodzących ze zbiorów MIIWŚ oraz pozyskanych w wyniku prowadzonych prac wykopaliskowych na terenie Westerplatte (20:00, 21:00, 22:00, 23:00 – zbiórka przy Punkcie Informacyjnym na poziomie -1).

 

Ponadto, zachęcamy do udziału w spacerach kuratorskich po wystawie czasowej Operacja „Diadem” (19:10, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 – zbiórka przy wejściu na salę wystaw czasowych).

 

Kryptonim „Diadem”

W tym roku obchodzić będziemy 80. Rocznicę bitwy pod Monte Cassino. Celem wystawy jest prezentacja polskiego doświadczenia podczas omawianych działań wojennych. Sam tytuł nawiązuje do historycznego kryptonimu, który nadano IV fazie walk o wzgórze. Ekspozycja opowiada o drodze Polaków pod Monte Cassino, ich odwadze, trudach walki, cierpieniu oraz najwyższym poświęceniu żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, którzy gotowi byli oddać swe życie w walce o wolność.

 

Zapraszamy także na stoisko Działu Wydarzeń Kulturalnych MIIWŚ, bo muzeum to oprócz wystaw również liczne koncerty, spektakle, czy wykłady. Już 18 maja równocześnie z ENM rozpoczyna się III edycja Festiwalu Kultury Utraconej. Będzie to niezwykła okazja do porozmawiania z twórcami Festiwalu. Otrzymacie tu pakiet informacji o wydarzeniach, które czekają nas na przełomie maja i czerwca. Dla odwiedzających nasz punkt festiwalowy przewidujemy limitowane upominki, bezpłatne podwójne zaproszenia na nasze wydarzenia!

 

W tym dniu będzie można również zakupić wybrane pozycje książkowe oraz asortyment sklepu muzealnego w atrakcyjnych cenach.

 

Bilety do M2WŚ będą dostępne za symboliczną złotówkę wyłącznie w kasach muzeum.

 

Zwiedzanie wystawy do godz. 01:00 (ostatnie wejście 24:00)

 

WESTERPLATTE

Wszystkich chętnych zapraszamy także na Westerplatte, gdzie w nocy z 18 na 19 maja od godz. 19:00 do 24:00 na wszystkich czekać będzie moc atrakcji. W ramach aktywności zostaną otwarte, po raz pierwszy w historii, niedostępne dotychczas dla zwiedzających obiekty i miejsca.

 

Dla lubiących zagadki przygotowaliśmy fabularną grę terenową, w której możemy wcielić się w rolę pracownika cywilnego bądź żołnierza Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

 

Znajdziemy wiele innych niespodzianek: premierową możliwość zwiedzania budynku Elektrowni, wideoprojekcje rekonstrukcji Willi oficerskiej, narracyjnie oświetlony budynek Nowych Koszar, rekonstrukcje historyczne, zabytkowe auta, improwizowane stanowiska artyleryjskie, pyszną kuchnię polową i wiele więcej.

 

Dla graczy:

Skrócone Zasady Gry Fabularnej TAJEMNICE WESTERPLATTE

* Larp (live-action roleplaying), czyli improwizowane odgrywanie roli jest drugim najpopularniejszym rodzajem gier fabularnych, zaraz po RPG. LARP to zabawa polegająca na „graniu na żywo” i podobnie jak teatr, korzysta z rekwizytów! Dlatego LARP oprócz wyjątkowych przeżyć, gwarantuje zwykle zdumiewające widowisko.

Przed rozpoczęciem rozgrywki każdy otrzymuje od Mistrza Gry krótkie informacje o postaci, którą będzie odgrywał. Kiedy zaczyna się gra, nic nie jest pewne — wynik zabawy zależy od graczy, którzy mogą skończyć grę z sukcesem albo i nie, przejść jedną ścieżkę postaci lub od razu wszystkie trzy i otrzymać nagrodę specjalną.

 

Dla zwiedzających:

* Stanowisko artyleryjskie, w miejscu gdzie na Westerplatte oryginalnie stała armata polowa, tzw. putiłówka – nazywana przez żołnierzy Składnicy „jedynakiem”, na stanowisku:

– rekonstruktorzy z czynnym działem Bofors i moździerzem 81mm oraz pokazem pirotechnicznym,

– archeolog MIIWŚ, który zapozna chętnych z historią miejsca i stanem prac wykopaliskowych,

– pracownicy Działu Wystaw prezentujący armatę polową 76,2mm wraz z oryginalnymi łuskami znalezionymi na Westerplatte.

 

* Premierowa możliwość zwiedzania budynku Elektrowni, wraz z jej przyległymi terenami, na stanowisku archeolog MIIWŚ, który zapozna chętnych z historią miejsca i stanem prac wykopaliskowych, rekonstruktorzy SGO Pomorze z repliką polskiego pojazdu opancerzonego Ursus wz. 34,

* Od bramy kolejowej do pętli autobusowej – jeżdżące 2 auta z epoki: taxi Citroen AC4 z 1931 r. w wersji nadwozia Landaulet i samochód osobowy FIAT 508 (rok prod. 1936), z możliwością zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia aparatem natychmiastowym,

* Pokaz specjalny: rekonstrukcja willi oficerskiej – wideoprojekcja na ekranie z tiulu; na stanowisku archeolog MIIWŚ, który zapozna chętnych z historią miejsca i stanem prac wykopaliskowych,

* Cmentarz Żołnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte w nowej aranżacji świetlnej; na stanowisku archeolog MIIWŚ, który zapozna chętnych z historią miejsca i stanem prac wykopaliskowych,

* Podświetlona Wartownia nr 5; na stanowisku archeolog MIIWŚ, który zapozna chętnych z historią miejsca i stanem prac wykopaliskowych,

* Podświetlona Wartownia nr 1; rekonstruktorzy i ekspozycja Mobilnej Wystawy „Wybrzeże1939.pl” na zabytkowym samochodzie z 1928 r. Wystawa prezentuje pamiątki związane z obroną Wybrzeża w 1939 r., m.in. plansze edukacyjne, niepublikowane zdjęcia, uzbrojenie i umundurowanie.

* Nowe Koszary z niezwykłym, wielokolorowym, narracyjnym oświetleniem,

* Podświetlony III węzeł wystawy Kurort-Bastion-Symbol, możliwy do klimatycznego zwiedzenia nocą,

* Podświetlona placówka „Fort” i rekonstruktorzy Twierdzy Chełmno odtwarzający żołnierzy Wojska Polskiego z września 1939 r.,

* Podświetlona Wartownia nr 3; na stanowisku archeolog MIIWŚ, który zapozna chętnych z historią miejsca i stanem prac wykopaliskowych,

* Wyjątkowo oświetlona Aleja Lipowa,

* Grochówka wg receptury wojskowej, przygotowana ze składników najwyższej jakości wraz z pieczywem, gotowana na miejscu w kuchni polowej, podawana w opakowaniach ekologicznych biodegradowalnych.

 

Na wszystkie atrakcje na Westerplatte wstęp wolny!

 

🇬🇧

SPEND NIGHT OF MUSEUMS 2024 WITH MUSEUM OF THE SECOND WORLD WAR!

Join us for this year’s edition of the European Night of Museums! On 18 May at 7 p.m., we open the doors to the Museum of the Second World War in Gdańsk, as well as encourage you to visit Westerplatte and discover its secrets through the activities planned on the peninsula.

 

MUSEUM OF THE SECOND WORLD WAR IN GDANSK

In the museum building at pl. Władysława Bartoszewskiego 1, we have prepared free guided walks through the main exhibition (7:30 p.m., 8:30 p.m., 9:30 p.m., 10:30 p.m. – start at the museum store).

 

We also recommend an engaging game for families with children, with tasks to help explore the exhibition more closely. The main exhibition will also feature etudes performed by the museum’s youth theatre group.

 

At the entrance to the building, you will be able to take souvenir photos with the Second World War relics – the Dodge WC 52 truck or Willys Jeep – and with the Bellum Historical Reconstruction Group – in uniform and equipment of the Polish Armed Forces in the West.

 

You will also have the opportunity to visit the conservation workshop and become acquainted with the conservator’s work on relics made of paper, metal and multi-material parts. Selected stages of work on certain objects from the museum collections will be presented, including relics acquired during Westerplatte excavations (8:00 p.m., 9:00 p.m., 10:00 p.m., 11:00 p.m. – start at the information desk on level -1).

 

In addition, we encourage you to take part in curatorial walk-throughs of the Operation Diadem temporary exhibition (7:10 p.m., 8:00 p.m., 9:00 p.m., 10:00 p.m., 11:00 p.m. – start at the entrance to the temporary exhibition).

 

Code name „Diadem”

This year we celebrate the 80th Anniversary of the Battle of Monte Cassino. The aim of the exhibition is to present the Polish experience during this war effort. The title itself refers to the historical code name for the fourth phase of the battle. The exhibition tells the story of the Poles’ journey to Monte Cassino, their courage, the hardships of battle, the suffering and the supreme sacrifice of the soldiers of the Second Polish Corps who were ready to give their lives in the fight for freedom.

 

While in the Museum, take the opportunity to visit the stand of the Department of Cultural Events. Apart from exhibitions, the museum offers numerous concerts, performances and lectures. On 18 May, simultaneously with the Night of Museums, the third edition of the Lost Culture Festival (Festiwal Kultury Utraconej) will begin. This will be an extraordinary opportunity to talk to the creators of the Festival. You will receive information about the events that await us at the end of May and the beginning of June. For visitors to our festival stand, we prepared limited gifts, free double invitations to our events!

 

Selected publications and more offers will be available at the museum store at attractive prices.

 

Tickets to the museum will be available for a symbolic 1 zloty, only at the museum’s ticket office.

 

The exhibition will be open until 1:00 a.m. (last entry at midnight)

 

WESTERPLATTE

Join us at Westerplatte where a host of attractions awaits everyone on the night of 18-19 May from 7:00 p.m. to midnight. The activities will include, for the first time, opening of facilities and sites previously closed to the public.

 

For those who like puzzles, we have prepared a role-playing field game, in which you take on the role of a civilian employee or a soldier of the Military Transit Depot.

 

There will be other surprises: a premiere opportunity to tour the Power Plant building, video projection of the Officers’ Villa reconstruction, narrated illumination of the New Barracks building, historical reconstructions, vintage cars, improvised artillery positions, a field kitchen with delicious food, and much more.

 

For players:

Short Rules for the role-playing Game TAJEMNICE WESTERPLATTE (THE MYSTERIES OF WESTERPLATTE)

* Larp (live-action role-playing), or improvised role-playing, is the second most popular type of role-playing games, right after RPGs. LARP, like theatre, uses props! Therefore, in addition to a unique experience, a LARP usually guarantees an astonishing spectacle.

Before the game starts, everyone will be given brief information by the Game Master about their characters. When the game begins, nothing will be certain – the outcome of the game depends on the players, who can either finish the game successfully or not, complete one character path or all three at once and receive a special prize.

 

For visitors:

* Artillery stand at the place where a field gun, the so-called „putilowka”, originally stood at Westerplatte, at the stand:

– reenactors with an active Bofors gun and 81mm mortar, together with a pyrotechnic display,

– museum archaeologist who will introduce the site’s history and the status of excavation works,

– staff of the Exhibition Department who will present a 76.2mm field gun along with original shells found at Westerplatte.

 

* A premiere opportunity to visit the Power Plant building, together with its adjoining areas, at the stand a museum archaeologist will introduce the site’s history and the status of excavation works, SGO Pomorze reconstructors with a replica of the Polish armoured vehicle Ursus Model 34,

* From the railway gate to the bus terminal – 2 driving vintage cars: 1931 Citroen AC4 Landaulet taxi as a sanitary vehicle and FIAT 508 car (prod. 1936), with the possibility of taking a commemorative photo with an instant camera,

* Special show: Officers’ Villa reconstruction – video projection on a tulle screen; at the stand, a museum archeologist will introduce the place’s history and the status of excavation works,

 

* The Polish Army Soldiers’ Cemetery at Westerplatte in a new illuminated arrangement; at the stand, a museum archaeologist will introduce the site’s history and the state of excavation work,

* Illuminated Guardhouse No. 5; at the stand, a museum archeologist will introduce the site’s history and the status of excavation works,

* Illuminated Guardhouse No. 1; reconstructors and the Wybrzeże1939.pl mobile exhibition on a historic car from 1928. The exhibition presents memorabilia related to the defence of the Coast in 1939, including educational boards, unpublished photographs, armaments and uniforms.

 

* New Barracks with unusual multi-coloured narrative lighting,

* Illuminated third part of the Kurort-Bastion-Symbol exhibition, a possibility for a pleasant visit at night,

* Illuminated „Fort” outpost and Chełmno Fortress reenactors recreating Polish Army soldiers from September 1939,

 

* Illuminated Guardhouse No. 3; at the site, an archaeologist from the museum will introduce the site’s history and the status of excavations,

* Unique illumination of Aleja Lipowa (linden alley),

* Pea soup from a military recipe, prepared from top-quality ingredients, cooked on site in a field kitchen, served with bread in biodegradable ecological packaging.

 

Free entrance to all attractions at Westerplatte!

 

🇺🇦

НІЧ МУЗЕЇВ 2024 ПРОВЕДИ З MIIWŚ!

Запрошуємо вас на цьогорічну Європейську ніч музеїв! 18 травня о 19:00 ми відкриємо простір Музею Другої світової війни в Гданську та запрошуємо вас відкрити таємниці Вестерплатте, завдяки запланованим заходам на півострові.

 

МУЗЕЙ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ГДАНСЬКУ

У будівлі M2WŚ на площі Владислава Бартошевського,1 ми підготували безкоштовні прогулянки головною експозицією (19:30, 20:30, 21:30, 22:30 – пункт зустрічі біля музейної крамниці), показ нашого останнього документального фільму «Була пісня» (17:00).

 

Також рекомендуємо захопливу гру для сімей з дітьми, завдання якої допоможуть ближче познайомитися з виставою експозицій M2WŚ. На основній виставі будуть представлені етюди у виконанні молодіжної театральної групи яка діє в M2WŚ.

 

Перед входом до будівлі музею ви зможете зробити пам’ятні фото на тлі пам’ятників Другої світової війни – музейного Dodge WC 52, або Jeep Willys, також групою історичної реконструкції Bellum, які представлені у формі та з екіпіруванням Збройних сил Польщі на Заході.

 

Однією з додаткових розваг стане можливість відвідати майстерню з консервації. Відвідувачі матимуть можливість ознайомитися з роботою реставраторів, зокрема пам’ятками з паперу, металу та багатоматеріальних предметів. Будуть представлені вибрані етапи роботи над конкретними об’єктами з колекцій MIIWŚ та отриманими в результаті розкопок на Вестерплатте (20:00, 21:00, 22:00, 23:00 – пункт зустріч біля Інформаційного пункту на поверсі -1).

 

Крім того, запрошуємо Вас взяти участь у кураторських прогулянках тимчасовою виставою Операція «Діадема» (19:10, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00 – пункт зустріч біля входу до тимчасової виставкової зали).

 

Кодове ім’я „Діадема”

Цього року ми відзначатимемо 80-річчя річниці битви при Монте-Кассіно. Метою виставки є представлення польського досвіду під час обговорюваних військових дій. Сама назва відсилає до історичної кодової назви, яка була дана четвертій фазі битв за пагорб. Виставка розповідає про подорож поляків до Монте-Кассіно, їхню мужність, труднощі боротьби, страждання та найвищу жертовність солдатів 2-го полку. Польський корпус, який був готовий пожертвувати своїм життям у боротьбі за свободу.

 

Також запрошуємо до стенда відділу культурно-масових заходів MIIWŚ, адже в музеї проходять не лише виставки, а й численні концерти, перформанси та лекції. 18 травня одночасно з ENM розпочинається третій Фестиваль втраченої культури. Це буде надзвичайна нагода поспілкуватися з творцями Фестивалю. Тут ви отримаєте пакет інформації про події, які чекають на вас на рубежі травня та червня. Для відвідувачів нашого фестивального стенда ми надаємо лімітовані подарунки, безплатне запрошення на наші заходи!

 

У цей день ви також зможете придбати вибрані книги та асортимент музейної крамниці за привабливими цінами.

 

Квитки до M2WŚ можна буде придбати за символічний злотий лише в касах музею.

 

Відвідування вистави до 01:00 (останній вхід 24:00)

 

 

ВЕСТЕРПЛАТТЕ

Запрошуємо всіх охочих на Вестерплатте, де в ніч з 18 на 19 травня з 19:00 до 24:00 на всіх чекатимуть безліч пам’яток. В рамках активності вперше в історії будуть відкриті об’єкти та місця, які досі були недоступні відвідувачам.

 

Для тих, хто любить головоломки, ми підготували польову гру, в якій ми можемо побувати в ролі цивільного співробітника або солдата Військового Транзитного Депо.

 

На вас чекає багато інших сюрпризів: прем’єрна можливість відвідати будівлю електростанції, відеопроєкція реконструкції Офіцерської вілли, сюжетно підсвічена будівля Нової казарми, історичні реконструкції, ретро-автомобілі, імпровізовані артилерійські позиції, смачна польова кухня та багато іншого.

 

Для гравців:

Скорочені правила рольової гри ТАЄМНИЦІ ВЕСТЕРПЛАТТЕ

* Larp (рольова гра з живою дією) є другим за популярністю типом рольових ігор, відразу після рольових ігор. LARP – це гра, заснована на „живій грі”, і, як і театр, вона використовує реквізит! Саме тому LARP, крім унікальних вражень, зазвичай гарантує дивовижне видовище.

Перед початком гри кожен отримує коротку інформацію від Майстра гри про персонажа, яким він буде грати. Коли гра починається, нічого не визначено — результат гри залежить від гравців, які зможуть успішно завершити гру чи ні, пройти один шлях персонажа або всі три відразу та отримати спеціальну нагороду.

 

Для відвідувачів:

* Артилерійська позиція, на місці, де спочатку стояла польова гармата на Вестерплатте, звана солдатами Депо „одинак”, на позиції:

– реконструктори з гарматою Bofors та 81-мм мінометом,

– археолог з MIIWŚ, який ознайомить зацікавлених з історією пам’яток та станом розкопок,

– працівники виставкового відділу презентують польову гармату калібру 76,2 мм з оригінальними снарядами, знайденими на Вестерплатте.

 

* Прем’єрна можливість відвідати будівлю електростанції, разом з прилеглими до неї територіями, на місці археолога Музею Другої світової війни, який ознайомить зацікавлених з історією місця та станом земляних робіт, реконструкторів SGO Pomorze з копією польського бронеавтомобіля Ursus wz. 34,

* Від залізничних воріт до автобусної зупинки – 2 вагони періоду:Таксі Citroen AC4 1931 року версія кузова Landaulet  як медичний автомобіль та легковий автомобіль FIAT 508 (рік випуску 1936), з можливістю зробити пам’ятне фото на миттєву камеру,

* Спеціальний показ: реконструкція офіцерської вілли – відеопроєкція на тюлеву ширму; на посаді археолога Музею Другої світової війни, який ознайомить зацікавлених з історією пам’ятки та станом земляних робіт,

 

* Цвинтар солдатів Війська Польського на Вестерплатте в новому світловому оформленні; на посаді археолога MIIWŚ, який ознайомить зацікавлених з історією пам’ятки та станом земляних робіт,

* Освітлена гауптвахта N 5; на посаді археолога MIIWŚ, який ознайомить зацікавлених з історією пам’ятки та станом земляних робіт,

* Освітлена гауптвахта N1; реконструкторів та виставку Пересувної виставки «Wybrzeże1939.pl» на раритетному автомобілі 1928 року. На виставці представлені пам’ятні речі, пов’язані з обороною Узбережжя в 1939 році, m.in. навчальні дошки, неопубліковані фотографії, зброя та умундирування.

 

* Нові казарми з незвичайним, різнобарвним, сюжетним освітленням,

* Підсвічений третій вузол виставки «Курорт-Бастіон-Символ», можливий для відвідування в нічний час,

* Освітлена застава «Форт» та реконструктори Холмненської фортеці, що відтворюють вояків Війська Польського з вересня 1939 року,

 

* Освітлена гауптвахта N3; на посаді археолога MIIWŚ, який ознайомить зацікавлених з історією пам’ятки та станом земляних робіт,

* Виключно освітлена Липова алея,

* Гороховий суп за військовим рецептом, приготований з інгредієнтів найвищої якості з хлібом, приготований на місці на польовій кухні, подається в екологічній, біорозкладній упаковці.

 

Вхід на всі визначні пам’ятки ВЕСТЕРПЛАТТЕ безкоштовний!