Stacja Orunia GAK / Gdański Archipelag Kultury

Miejsce: Kategoria: , , , ,
Tagi: , , ,

gdzie: ul. Dworcowa 9, Gdańsk
godziny: 18:00-24:00
wstęp: bezpłatny
gak.gda.pl/placowki/stacja-orunia/

🇬🇧below

„Glony na Oruni | Blanka Byrwa
Galeria Peron
Koordynatorka: Anna Brudzińska

„Glony na Oruni” to projekt składający się z dwóch wystaw – „Glony” i „Odpady”, których kuratorką jest Blanka Byrwa, projektantka działająca w dziedzinie biomateriałów. Obie prezentacje wprowadzą nas w świat biomateriałów oraz zabiorą w podróż po historii Bałtyku oraz nowoczesnych rozwiązaniach zrównoważonego projektowania.
Wystawa „Glony” w Galerii Peron to opowieść o zasobach Bałtyku, które moglibyśmy wykorzystywać, gdybyśmy zadali sobie trud ochrony naszej relacji z morskim środowiskiem. Poznacie tutaj fascynujące organizmy, takie jak widlik zaostrzony – bałtycką algę, która może posłużyć do produkcji żelu, z którego wytwarza się biodegradowalną folię.

W wystawie „Odpady” prezentowanej w holu Stacji Orunia, ekspertom i studentom Wydziału Wzornictwa ASP Gdańsk oraz Wydziału Chemii UG udało się stworzyć prototypy produktów z materiałów odpadowych, takich jak skórki pomarańczy, popiół czy muszle ostryg. Ta innowacyjna współpraca przynosi nowe spojrzenie na wykorzystanie materiałów wtórnych oraz inspiruje do tworzenia zrównoważonych projektów.

Projekt „Glony” i „Odpady” miał swoją premierę na Gdynia Design Days.

19:00-22:00
Warsztaty towarzyszące wystawie „Glony na Oruni” Blanki Byrwy w Galerii Peron Stacji Orunia GAK.
Prowadzenie: Blanka Byrwa

Zapraszamy na eksperymentalną zabawę z materiałami podczas Nocy Muzeów!

O problemie zanieczyszczenia plastikiem wiecie już chyba wszystko – podczas Nocy Muzeów poszukamy rozwiązań eksperymentując z wytwarzaniem bioplastików. Od wielu lat projektanci eksperymentują z nowymi materiałami, które mogą zastąpić tworzywa sztuczne, tworząc innowacyjne i zrównoważone rozwiązania dla przyszłości.

Przyłącz się do naszej interaktywnej strefy pop-up, gdzie będziesz mógł stworzyć własny bioplastik, zgłębić tajniki biomateriałów i zbadać różnorodne próbki. To wyjątkowa okazja, aby z bliska poznać, jak działa bioplastik i jak można go wykorzystać w codziennym życiu. Stworzenie własnej próbki zajmie Ci 10 minut, ale możesz też zostać z nami dłużej i spróbować stworzyć własny przepis lub produkt. Zabawa dla osób w każdym wieku!

Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w temacie biodegradowalnych materiałów, czy masz już pewne doświadczenie, nasze warsztaty są dla Ciebie 🙂

„Na wystawie „Warstwy” Maria (Mafe) Satizabal – artystka pochodząca z Kolumbii, prezentuje swoje fascynacje sztuką Indian Cunas, znanych z oryginalnych tkanin molas. Inspirując się tymi kolorowymi patchworkami, tworzy ona własne tkaniny artystyczne, które są nie tylko hołdem dla tej tradycji, ale również środkiem do osobistej eksploracji. „Warstwy” to wystawa, która ukazuje, jak artystka dekonstruuje tradycyjne aplikacje i patchworki, przekształcając je w nowoczesne dzieła sztuki. Każda warstwa tkaniny jest dla niej metaforą ochrony historii, tożsamości i czasu, a zarazem środkiem do badania własnej kobiecości i relacji ze społeczeństwem.

Maria (Mafe) Satizabal wykorzystuje technikę warstw, aby stworzyć dialog między przeszłością a teraźniejszością, między indywidualnym doświadczeniem a wspólnotowym dziedzictwem. Jej prace są świadectwem, że tkanina może być płótnem dla opowieści, które są zarówno głęboko osobiste, jak i uniwersalnie rezonujące. Artystka zachęca widzów do refleksji nad własną tożsamością i miejscem w społeczeństwie, jednocześnie podkreślając wartość i piękno tradycyjnych technik.

Wystawa będzie również wyjątkową okazją by zapoznać się z oryginalnymi molas. Artystka tworzy ich kolekcję, aby w ten sposób ocalić tradycyjnie szyte tkaniny, ponieważ obecnie to maszyny wyparły ręczną metodę szycia.

Artystka o swojej pracy:
W swojej praktyce artystycznej wykorzystuję różnorodne media w poszukiwaniu materiałów i technik, które najlepiej oddają moje doświadczenie jako kobiety. Od dawna fascynuje mnie sztuka prekolumbijska. Jest ona częścią mojej tożsamości. Sztuka rdzennej Ameryki oszałamia; jej obrazy jawią się jako proste linie łączące się z moim wewnętrznym „ja”. Fascynuje mnie jak istotna jest rola kobiet w społeczności.
Od samego początku eksperymentuję z wykorzystaniem różnych środków wyrazu. Moja artystyczna podróż rozpoczęła się od łączenia prekolumbijskich obrazów z wewnętrznymi wizjami kształtów i znaków.

Odczuwam najsilniejszą więź z rdzennym plemieniem o nazwie Cunas. Członkowie tej grupy żyją na pograniczu Kolumbii i Panamy. Ich tradycyjne tkaniny, zwane molas, urzekły mnie już w pierwszej chwili, gdy tylko je ujrzałam. Od razu zaczęłam je kolekcjonować. Fascynuje mnie sposób, w jaki kultura Cunas wyraża się poprzez tkaninę. Użycie przez nich aplikacji odwrotnej i patchworku do połączenia ze sobą życia i środowiska jest czymś wykraczającym poza akt transcendentalnych poszukiwań.

Molas mają różne znaczenia dla Cunas; najczęstszymi motywami są geometryczne linie reprezentujące duchy nazywane NAGA, a także obrazy zwierząt, roślin i ludzi obrazujące codzienne życie społeczności – nazywane GEONIGGADI. Cunas używają barw dla wyrażenia określonych znaczeń: przykładowo czerwień odnosi się do Ziemi, żółcień – do szczęścia i słońca. Błękit jest związany z kosmiczną przestrzenią i wodą.

Codzienna harmonia pomiędzy duchowością, kultem i kulturą motywuje mnie do głębszych poszukiwań. Praca w technice tkaniny, dekonstrukcja patchworku i aplikacji (haftu) pozwala mi pokazać, jak ludzie i historia nakładają się na siebie, tworząc warstwy chroniące tożsamość lub „ukrywające czas”. Molas reprezentują początek procesu poszukiwań mojego obrazu siebie oraz kobiecego związku z otoczeniem.

Maria (Mafe) Satizabal — artystka wizualna. W 2005 ukończyła Rochester Institute of Technology w Nowym Jorku z tytułem Magistra Sztuk Pięknych. Pracowała m.in. jako profesor w Methodist University, Fayetteville Community College, (Karolina Północna, Stany Zjednoczone), Army MWR Fort Huachuca (Stany Zjednoczone) oraz wykładowca m.in. fotografii, Kultury Ameryki Środkowej oraz Cywilizacji prekolumbijskiej w Rochester Institute of Technology w Nowym Jorku.

Wystawy indywidualne:
– Masquerade, Old Town Gallery, Fayetteville, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, 2014
– Paint Like Pablo, Fayetteville, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, 2014
– Public Works, Fayetteville, Karolina Północna, Stany Zjednoczone, 2013
– Get the Picture III, Faye”

🇬🇧

Layers | Maria (Mafe) Satizabal At the Layers exhibition Colombian artist Maria Satizabal presents her fascination with the art of Cuna – indigenous community from Panama and Colombia, known for their original molas fabrics. Inspired by these colorful patchworks, she creates her own artistic fabrics that are not only a tribute to the tradition, but also a means of personal exploration. Layers is an exhibition that shows how the artist deconstructs traditional appliqué and patchworks, transforming them into modern works of art. For her, each layer of fabric is a metaphor for the protection of history, identity and time, and at the same time a means to explore her own femininity and relationship with society. Maria Satizabal uses the layering technique to create a dialogue between the past and the present, between individual experience and community heritage. Her work is a testament that fabric can be a canvas for stories that are both deeply personal and universally resonant. The artist encourages viewers to reflect on their own identity and place in society, while emphasizing the value and beauty of traditional techniques. The exhibition will also be a unique opportunity to see the original molas. The artist collects them to save traditionally sewn fabrics as modern machines have replaced manual sewing methods. As an artist, I explore different media to find the correct material and technique that matches my expression as a woman. Early on, I was fascinated to see pre-Colombian art, because it is a part of who I am. Secondly, indigenous art blows my mind; the images appear as simplistic lines that connect to my inner self. I’m fascinated with how important the women’s role is in the community. From the beginning, I have explored the art of experimentation in other medias. My journey started by combining pre-Colombian images with my own internal visions of shapes and icons. I found my strongest connection to the indigenous group called Cunas. They live between Colombia and Panama. The first time I saw their designs in fabric called molas, I was captivated; I started collecting pieces immediately. I was always fascinated by the way they express their culture in fabric. The Cunas traditional use of reverse applique and patchwork to bring life and environment together is beyond the transcendental act of exploration. All molas have different meanings for the Cunas; they are dominated with design elements like geometric lines who represent the spirits called NAGA or different images of animals, plants, and people who represent the daily life in the community called GEONIGGADI. The Cunas use different colors in fabric to express their believes; because color has meaning; example red is relative to the planet earth, yellow is relative to happiness and the sun. Blue is relative to cosmic space and water. To see the harmony between spiritual worship and culture in daily lives brings me to explore more. I find that works within the technique and deconstruct application and patchwork within the fabric, which allows me to represent how humans and history build layers to protect identity or hide time. Molas represents the beginning of the exploration process to identify my perception of myself and the feminine connection to the social environment. — Maria (Mafe) Satizabal

 

default