NOMUS

Miejsce: Kategoria: , ,
Tagi: , , ,

gdzie: Nowe Muzeum Sztuki, ul. Jaracza 14
godziny: 19:00-00:30
wstęp: 0 zł
www.mng.gda.pl

19:00-22:00

Przegląd portfolio

Fotografujecie amatorsko lub zawodowo i chcielibyście poddać swoje prace ocenie profesjonalistów? Przynieście swoje teczki i porozmawiajcie z prowadzącymi – Agnieszką Babińską (fotografia klasyczna i inscenizowana) i Dominikiem Kulaszewiczem (fotografia kreacyjna i reklamowa). Jak przygotować teczkę? Powinna zawierać 20-30 prac w formie odbitek lub wydruków fotograficznych. Czas przewidziany na ocenę teczki to 15 min. Wydarzenie 18+.

20:00-21:00

Performatywne działania z ASP Gdańsk

Osoby studiujące z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku zaprezentują działania performatywne, które są wyrazem krytycznej obserwacji rzeczywistości okiem młodych. Zapraszają nas do spotkania z ich wrażliwością i obszarami, które zwracają ich szczególną uwagę: od utowarowienia jednostki, przez bezradność wobec światowych konfliktów zbrojnych i trwających podziałów, po narracje o niezgodzie na pełnienie opresyjnych ról społecznych.

Wystąpią: Natalia Starla Cieślewicz, Patryk Gacki, Dominika Krzystańska, Marta Kubiś, Mac Lewandowski i Stefa Gosiewskx (ASP Warszawa)

21:30-00:30

DJ-set POISE

Artystyczny kolektyw muzyczny POISE eksploruje przestrzeń języka audiowizualnego, dając głos osobom kobiecym, queerowym i niereprezentowanym na trójmiejskiej scenie klubowej. Kolektyw powstał z potrzeby stworzenia gruntu, który nie gubi wartości, zaprasza wszystkich i zapewnia bezpieczną przestrzeń. Zagrają: DiV4 oraz LAVΣN.